Tele

Det livsviktiga telenätet, infrasturktur som vi är vana vid att ha och som vi är mer och mer beroende av. Vi ser till att det fungerar. Genom service och förebyggnade underhåll.

 

Fiber

Optisk fiber ersätter i dag mer och mer av vår infrasturktur. Den snabba data-överföringen behövs i hela samhället. Vi utför därför alla förekommande arbete inom området Optofiber.

 

Entrepenad

Vi har en bred maskinpark och kan därför utföra alla förekommande schakt och transport arbeten i egen regi. Detta innebär att vi snabbt kan vara på plats och utföra arbeten.

Välkommen till Telarco

Vi är ett lokalt företag med rötter i bredbandsbranschen, vårt arbetsområde är Skåne, Blekinge och Småland.

Företaget är uppdelat på 2 avdelningar, installation och entreprenad. Installationsavdelning tar sig an alla tänkbara installationer men främst inom telekombranschen, vi utför även elinstallationer. Entreprenadavdelningen utför alla tänkbara arbeten inom schakt och transport.

Tillsammans i företaget arbetar vi efter mottot: Ingenting är omöjligt!

Om oss